środa, 2 marca 2011

Ile może ruszyć się rynek

Zgłębiając ostatnio tajniki opcji giełdowych nie mogłem nie natrafić na strategię short straddle, która w uproszczeniu polega na sprzedaniu opcji call i opcji put z tym samym strikiem. Głównym założeniem strategii jest oczekiwanie, że rynek pozostanie do wygaśnięcia serii na tym samym poziomie, co w dniu budowania strategii, ewentualnie że jego zmiany nie będą wielkie. Profil wypłaty takiej strategii kształtuje się następująco:
Podobnie kształtuje się short strangle, tyle że oddaje część premii w zamian za objęcie zasięgiem formacji szerszego zakresu indeksu.
Widzimy, że jesteśmy zyskowni o ile indeks (lub inny instrument bazowy) utrzyma się w widełkach. Mimo, że często tego nie robię, postanowiłem pobawić się nieco statystyką i sprawdzić, o ile średnio przesuwa się rynek w konkretnej jednostce czasu. Za tę jednostkę przyjąłem miesiąc, a dokładnie 21 sesji, gdyż chyba tyle jest uznawane za miesiąc w wyliczeniach giełdowych.

Miesięczne stopy zwrotu z indeksu wig20 od początku 2000 roku liczyłem w sposób bardzo prosty. Sprawdzałem różnicę między dzisiejszym zamknięciem, a zamknięciem 21 dni (sesji) temu, następnie dzieliłem ją przez wartość wigu20 21 dni temu i mnożyłem przez 100%. Wartości zaokrągliłem do liczb całkowitych i zrobiłem z tego histogram, który prezentuje się następująco:
Widzimy więc, że najczęściej trafiającą się wartością jest zero. Jeśli chodzi o zakres +/- 10%, wyraźnie widoczna jest przewaga wyników dodatnich. 

Niestety, ze statystyką miałem wspólnego tyle, co nic, lecz podrzucę jeszcze dwie wartości, które obiły mi się o ucho, a które mogą być to istotne. Średnia stopa zwrotu wynosi 0,497, co można zaokrąglić do 0,5%. Czyli generalnie rośniemy. Z drugiej strony, odchylenie standardowe z tej grupy wyników wynosi 7,31%.

Zakładając, że przedstawiony powyżej histogram obrazuje rozkład normalny, możemy stwierdzić, iż na podstawie danych za ostatnią dekadę:

- mamy 68% szans, że za miesiąc wig20 znajdzie się w przedziale od - 6,81% do +7,81%
- mamy 95,5% szans, że za miesiąc wig20 znajdzie się w przedziale od -14,12% do +15,12%
- mamy 99,7% szans, że za miesiąc wig20 znajdzie się w przedziale od -21,43% do +22,43%.

Jakie z tego wnioski? Ano takie, że jeśli uda nam się zbudować strategię short straddle, która pokryje zakres jednego odchylenia standardowego od średniej, to mamy 68% szans, że nasza strategia wygaśnie z wartością, a my na tym zarobimy. Przy dzisiejszych poziomach indeksu będzie to niecałe 200 pkt w każdą ze stron.

Na chwilę obecną dane te nie przedstawiają szczególnie wielkiej wartości, gdyż nie zamierzam póki co budować krótkiego straddle'a. Ponadto, warto pamiętać, iż są to stopy zwrotu z miesiąca. Jeśli do wygaśnięcia opcji jest więcej czasu, zmiany mogą być sporo większe. I trzecia rzecz, że są to tylko wyliczenia oparte na danych historycznych oraz założeniu, że zebrane dane stanowią rozkład normalny.

c.d.n.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz