piątek, 14 stycznia 2022

Subiektywne podsumowanie 2021 roku

Rok 2021 był pod wieloma względami moim najlepszym rokiem w inwestycyjnej karierze. Co ciekawe, głównie dzięki temu, że podejmowałem mniej decyzji i rzadziej rozstawałem się z posiadanymi akcjami. Poniżej prezentuję krótkie podsumowanie tego, jak mi minął ostatni rok na giełdzie.

Próbując jednym zdaniem opisać zeszły rok w moim portfelu, najlepsze będzie określenie "mniej znaczy więcej". Mniej transakcji, mniej zakupów, mniej sprzedaży, a lepszy wynik. I to lepszy nie tylko pod względem stopy zwrotu, ale również jej jakości, czyli komfortu z jakim przyjąłem to, co się działo na poszczególnych walorach (również spadki).

Rok rekordów

Pierwszą kwestią i tą, która rozpala największe emocje jest oczywiście stopa zwrotu. W minionym roku stopa zwrotu z mojego portfela wyniosła ponad 100%. Dokładnej wartości nie podaję, gdyż nie ma ona aż tak wielkiego znaczenia. Zarówno pod względem procentowym, jak i pod względem kwotowym był to największy zysk w mojej inwestycyjnej karierze.

Oczywiście trzeba pamiętać, że jest to zysk w dużej mierze papierowy, gdyż opiera się na bieżących wycenach spółek, które mogą w każdej chwili spaść, zabierając ze sobą wypracowane w zeszłym roku wzrosty.

Ale co ważne, był to również najlepszy rok pod kątem uzyskanych dywidend. Suma gotówki, która została mi wypłacona była ponad dwukrotnie większa niż w najlepszym pod tym względem roku 2019. Rok 2020 był tylko nieznacznie gorszy niż 2019, więc tendencja jest bardzo dobra.

Tu również wypłacone dywidendy mają głównie charakter papierowy. Inwestuję przede wszystkim w oparciu o konta IKE i IKZE, a więc nie wypłacam środków z dywidend, a je reinwestuję. Oznacza to, że z "twardej" gotówki znów zmieniają się one w akcje podlegające rynkowym wahaniom. Jednak teoretycznie mogę przestać je reinwestować i z tego względu mierzenie strumienia dywidend ma całkiem duży sens, zwłaszcza jeżeli nasz portfel (lub jego część) posiada dywidendowy charakter.