poniedziałek, 5 czerwca 2017

Spółki Ciekawe Technicznie - czerwiec 2017 - portfel -2,31%

Maj okazał się miesiącem korekty, zarówno dla szerokiego rynku, jak i dla portfela SCT. Poziom 2400 pkt zatrzymał wzrosty na indeksie Wig20 i wysłał notowania ponad setkę punktów niżej, do poprzedniego wsparcia. Czy to wsparcie również będzie punktem zwrotnym?

Notowania indeksów charakteryzują się ostatnio dużą regularnością. Punkty zwrotne wyznaczane są przez poprzednie wsparcia i opory, lub też przez ostatnie okrągłe poziomy cenowe. Maj przebiegał właśnie w takim duchu, kiedy to rozpoczęliśmy od poziomu 2400 pkt, następnie dotknęliśmy 2300 pkt, a w chwili obecnej testujemy wsparcie w okolicach 2270 pkt, które również jest całkiem znaczącym poziomem.Zarówno indeks Wig20 jak i indeks szerokiego rynku WIG znajdują się w chwili obecnej na kluczowych poziomach z punktu widzenia dalszej dynamiki trendu. Wyraźne wsparcie stanowi impuls do wzrostów, które, jeżeli nastąpią, mogą wyznaczyć nowe lokalne maksima cenowe. Z kolei przełamanie wsparcia nie będzie wielką tragedią, jednak załamie korzystny układ swingów cenowych.Niezależnie od powyższego, bliskość wsparcia jest z pewnością dobrym punktem do rozważenia kupna akcji. Jeżeli rynek zawróci, czeka nas najpewniej kilka tygodni ładnych wzrostów, z potencjałem dla silnych spółek. W przypadku przełamania tego kluczowego poziomu mamy możliwość ustawienia stop lossa, który zlikwiduje pozycję w sytuacji zagrożenia.