Polityka prywatności

Wszystkich czytelników bloga Humanista na giełdzie, jak również subskrybentów newslettera obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. Znajduje się ona pod adresem http://humanista-na-gieldzie.blogspot.com/p/polityka-prywatnosci.html i wszystkie osoby korzystające z serwisu i towarzyszących mu usług znajdą w niej niezbędne regulacje. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian do Polityki Prywatności, której najbardziej aktualna wersja znajduje się pod wskazanym powyżej adresem.
Dobrowolność podania danych
W czasie korzystania z serwisu, rejestracji na newsletter lub zgłaszania się w konkursie użytkownicy podają swoje dane osobowe dobrowolnie. Użytkownik ma prawo wglądu w te dane, możliwość dokonywania zmian w tych danych, jak również prawo żądania usunięcia zgromadzonych danych. Zgłoszenie to powinno zostać przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu mailowego podanego na blogu.
Każdorazowe podanie danych związane jest z chęcią skorzystania z jakiegoś produktu lub usługi. Serwis nie gromadzi danych o użytkownikach bez ich wiedzy i zgody.
Przetwarzanie danych
Dane gromadzone są i przetwarzane jedynie w celu sprawniejszego korzystania z niniejszego serwisu oraz w celu umożliwienia użytkownikom rejestracji na usługi oferowane przez serwis. Dane te nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym, z wyłączeniem profesjonalnych dostawców usług na potrzeby bloga (np. newsletter).
Pliki cookies
Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.
Niezapowiedziane wiadomości
Autor serwisu zastrzega możliwość wysyłania na adresy email czytelników niezapowiedzianych wiadomości zawierających informacje ściśle związane z tematyką serwisu. Mogą to być zarówno wiadomości dotyczące produktów lub usług związanych z serwisem Humanista na giełdzie, jak również informacje o interesujących produktach lub ofertach podmiotów zewnętrznych. Żaden z zewnętrznych podmiotów nie uzyska przy tym dostępu do zgromadzonych danych o użytkownikach serwisu, z wyjątkiem wielkości bazy adresowej.
Partnerzy serwisu
Polityka Prywatności dotyczy jedynie użytkowników serwisu będących osobami fizycznymi. Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy winny ustalać jej warunki bezpośrednio z administratorem serwisu za pośrednictwem formularza kontaktowego.
Wyłączenie odpowiedzialności
Wszystkie prezentowane na niniejszym blogu informacje są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Każdy podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność. Autor bloga nie odpowiada za treść umieszczanych reklam. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Postanowienia kończące
Korzystając z serwisu Humanista na giełdzie użytkownik związany jest postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i wyraża zgodę na jej treść. W przypadku braku zgody na bycie objętym postanowieniami zawartymi na tej stronie, użytkownik winien zaprzestać korzystania z serwisu i wyrejestrować się ze wszystkich dostarczanych usług.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails